Automatische sectieafsluiting via GPS

Aan Vervaet klant geleverd; Nieuwe Schuitemaker Exacta bemester met sectieafluiters Tevens een Trimble GPS systeem gemonteerd wat automatisch stuurt, en de secties bedient bij overlap. Op de Terra, de bestaande bemester veranderd zodat ook deze machine de 7 secties automatisch kan aansturen.